نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

چیزل پیلر sgaj-chp11000

وزن

985 کیلوگرم

توان مورد نیاز

130-150 (hp)

تعداد شاخه

11

چیزل پیلر sgaj-chp5000

وزن

550 کیلوگرم

توان مورد نیاز

70-90 (hp)

تعداد شاخه

5

چیزل پیلر sgaj-chp7000

وزن

700 کیلوگرم

توان مورد نیاز

90-110 (hp)

تعداد شاخه

7

چیزل پیلر sgaj-chp9000

وزن

880 کیلوگرم

توان مورد نیاز

110-130 (hp)

تعداد شاخه

9

روتوچیزل sgaj-rch5000

وزن

880 کیلوگرم

توان مورد نیاز

90-110 (hp)

عرض کار

2.1 متر

تعداد خیش

5 خیش

روتوچیزل sgaj-rch7000

وزن

880 کیلوگرم

توان مورد نیاز

90-110 (hp)

عرض کار

2.1 متر

تعداد خیش

7 خیش

روتوچیزل sgaj-rch9000

وزن

1215 کیلوگرم

توان مورد نیاز

130-140 (hp)

عرض کار

2.5 متر

تعداد خیش

9 خیش