در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

چیزل پیلر sgaj-chp11000

وزن 985 کیلوگرم
توان مورد نیاز 130-150 (hp)
تعداد شاخه 11

چیزل پیلر sgaj-chp5000

وزن 550 کیلوگرم
توان مورد نیاز 70-90 (hp)
تعداد شاخه 5

چیزل پیلر sgaj-chp7000

وزن 700 کیلوگرم
توان مورد نیاز 90-110 (hp)
تعداد شاخه 7

چیزل پیلر sgaj-chp9000

وزن 880 کیلوگرم
توان مورد نیاز 110-130 (hp)
تعداد شاخه 9

روتوچیزل sgaj-rch5000

وزن 880 کیلوگرم
توان مورد نیاز 90-110 (hp)
عرض کار 2.1 متر
تعداد خیش 5 خیش

روتوچیزل sgaj-rch7000

وزن 880 کیلوگرم
توان مورد نیاز 90-110 (hp)
عرض کار 2.1 متر
تعداد خیش 7 خیش

روتوچیزل sgaj-rch9000

وزن 1215 کیلوگرم
توان مورد نیاز 130-140 (hp)
عرض کار 2.5 متر
تعداد خیش 9 خیش