غرب استان خراسان رضوی
شهرستان جوین

شهرستان جوین

شهرستان جُوِیْن، به مرکزیت شهر نقاب یکی از شهرستان‌های غرب استان خراسان رضوی می‌باشد. وجود کارخانه‌های صنعتی بزرگی ...