قیمت روتیواتور الحاقی علف تراش
لوگو شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco
سله شکنی زعفران – ادوات مورد نیاز کشت زعفران

سله شکنی زعفران – ادوات مورد نیاز کشت زعفران

وجین و سله شکنی به آن دسته از عملیات خاک‌ورزی گفته می‌شود که پس از بذرکاری انجام ...

به کمک نیاز دارید؟ مکالمه را شروع کنید