چیزل
لوگو شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco
روتو چیزل

روتو چیزل

روتو چیزل ترکیبی از یک چیزل و یک روتیواتور متصل به آن است. در ...

به کمک نیاز دارید؟ مکالمه را شروع کنید