کاشت
لوگو شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco
زراعت

زراعت

زراعت فرآیند کاشت، داشت و برداشت گیاهانی است که بعد از کاشت دانه، حداکثر تا یک سال ...

به کمک نیاز دارید؟ مکالمه را شروع کنید