کود مستقیم
لوگو شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco
کود

کود

کود، هرگونه مواد طبیعی یا غیرطبیعی است که به خاک یا بافت گیاهان اضافه می‌شود ...

به کمک نیاز دارید؟ مکالمه را شروع کنید