گاوآهن پنجه غازی
لوگو شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco
گاوآهن – گاو آهن چیست ؟ – کار گاوآهن چیست ؟

گاوآهن – گاو آهن چیست ؟ – کار گاوآهن چیست ؟

گاو آهن چیست ؟ گاوآهن یا خیش ابزاری در کشاورزی برای کندن، زیر و رو کردن و شخم زدن زمین است ...

لیست ادوات کشاورزی سال 1400 | قیمت ادوات کشاورزی

لیست ادوات کشاورزی سال 1400 | قیمت ادوات کشاورزی

لیست ادوات کشاورزی : در این قسمت لیست محصولات شرکت صنعت گستر را مشاهده ...

به کمک نیاز دارید؟ مکالمه را شروع کنید